Guoliang, Wu, Liu Qunlong, Liu Xiaohua, Ji Aiqing, Yang Yanjun, et Kang Meiling. 2012. « Étude Sur Le Kaki Noir En Chine. ». Fruits 67 (5), 369-76. https://doi.org/10.1051/fruits/2012031.